Újpest: 06 (1) 799 7986 | 06 (20) 554 1498 Naphegy: 06 (1) 780 0459 | 06 (20) 359 4216

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

A magyar jogszabályok szerint munkavégzést munkaköri alkalmassági (munkaalkalmassági, üzemorvosi) vizsgálat nélkül megkezdeni, illetve érvényes alkalmassági engedély nélkül folytatni nem lehet.
A munkaalkalmassági vizsgálatot kizárólag foglalkozás-egészségügyi orvos végezheti.
A munkaalkalmassági vizsgálat elvégeztetése és finanszírozása a munkáltató kötelessége.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat feladata annak megállapítása, hogy az adott dolgozó, az adott munkahelyen, az adott munkakört, az adott egészségi állapotban betöltheti-e.
A munkaköri alkalmassági vizsgálat során a munkahelyi megterhelés - fizikai, szellemi, lelki - és a munkakörnyezeti kóroki - fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális, ergonómiai - tényezők ismeretében állapítódik meg tehát, hogy az adott dolgozó, adott egészségi állapotában, az adott munkakört betöltheti-e avagy sem. A munkára való alkalmasság akkor áll fenn, ha a munkavállaló alkalmas ellátni a munkáját önmaga, más vagy útódainak károsodása, károsítása nélkül.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat a dolgozó adott munkakörének betöltése szempontjából releváns egészségi paraméterekre terjed ki. Ugyanannál a dolgozónál a munkaköri alkalmassági vizsgálat más elemeket tartalmaz monitoros munkavégzés esetén, mint mondjuk labormunkánál.

A munkaköri alkalmassági vizsgálat fajtái:

 • előzetes,
 • időszakos,
 • soron kívüli,
 • záró.

Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • a munkáltató által foglalkoztatni kívánt személynél a munkavégzés megkezdését megelőzően,
 • a munkáltató által foglalkoztatott személynél a munkakör, munkahely, munkakörülmények megváltoztatása előtt, ha
  - fizikai munkát végez,
  - fiatalkorú,
  - nem fizikai munkakörben foglalkoztatott munkavállaló az új munkakörben vagy munkahelyen a korábbinál nagyobb vagy eltérő jellegű megterhelésnek lesz kitéve,
 • a kéthetes időtartamot meghaladó külföldi munkavégzés esetén a kiutazás előtt minden munkavállalónál, ha
  - közepesen nehéz vagy nehéz fizikai megterheléssel járó munkát végez,
  - a külföldi munkavégzés és a munkakörnyezete a hazainál nagyobb megterhelést ró a munkavállalóra,
  - a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtója a munkavállaló egészségügyi állapotára tekintettel szükségesnek tartja,
  - kirendelés esetén, az új munkahely foglalkozás-egészségügyi orvosának.

A szervezett munkavégzés keretében foglalkoztatottak időszakos alkalmassági vizsgálaton vesznek részt a munkaköri alkalmasság újbóli véleményezése céljából.

Soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálatot kell végezni:

 • ha a munkavállaló egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi az adott munkakör egészséget nem veszélyeztető és biztonságos ellátására,
 • ha az „Egészségügyi Nyilatkozat”-on nyilatkozat tételére kötelezett munkavállaló az ott felsorolt tüneteket észleli magán, vagy a vele közös háztartásban élőkön,
 • heveny foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció, eszméletvesztéssel járó vagy ismétlődő munkabaleset előfordulását követően,
 • a munkavállaló olyan rosszulléte, betegsége esetén, amely feltehetően munkahelyi okokra vezethető vissza, illetve 30 napos keresőképtelenséget követően,
 • ha a munkavállaló előre nem várt esemény során expozíciót szenved,
 • ha a munkavállaló munkavégzése - nem egészségi ok miatt - 6 hónapot meghaladóan szünetel,
 • ha az a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történő mentesítésre irányuló, a külön jogszabályban meghatározottak szerinti kérelem benyújtásához szükséges.

A munkáltató kezdeményezésére záróvizsgálatot kell végezni:

 • a külön jogszabályban szereplő emberi rákkeltő hatású anyagok tízéves, benzol, illetve ionizáló sugárzás négyéves expozícióját követően a tevékenység, illetve a munkaviszony megszűnésekor,
 • idült foglalkozási betegség veszélyével járó munkavégzés, illetve munkakörnyezet megszűnésekor, továbbá ha a foglalkoztatott korkedvezményre jogosító munkakörben legalább négy évet dolgozott,
 • külföldi munkavégzés esetén a munkavállaló végleges hazatérését követően.

Foglalkozás-egészségügyben a munkaalkalmasság véleményezése csak a munkáltató által megjelölt munkakörre történik. Ha a dolgozó, vagy a munkáltató a döntéssel nem ért egyet, joga van a II. fokú foglalkozás-egészségügyi szervhez fellebbezni. A II. fok döntéséig a már kiadott I. fokú munkaalkalmassági vélemény szerint kell eljárni.

A foglalkozás-egészségügyi orvos a dolgozó vizsgálata után

 • alkalmas,
 • nem alkalmas,
 • vagy ideiglenesen nem alkalmas

véleményt ad.

Az orvos az adott munkakör ellátására vonatkozó korlátozásokat is előírhat, továbbá a vizsgálati eredmények alapján a rendeletekben javasoltaknál rövidebb érvényességi időt is megállapíthat.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatkor a munkavállaló hozza magával:

 • személyi igazolványát és TAJ kártyáját,
 • előző munkahelyéről - ha birtokában van - az egészségügyi törzslapját, ha ez nincs a birtokában, úgy - az előző foglalkozás-egészségügyi orvostól - az egészségügyi törzslap kivonatát,
 • az egészségi állapotára vonatkozó orvosi leleteket, háziorvosa által vezetett egészségügyi kezelési kiskönyvet, esetleges munkaképesség-csökkenésére, rokkantságára, baleseti-, egészségkárosodási-, stb. járadék esetén az ezekre vonatkozó orvosi leleteket és határozatokat,
 • az esetlegesen szükségessé váló kiegészítő szakvizsgálat(ok) leleteit
 • 1 éven belüli tüdőszűrő vizsgálat leletét.

Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat menete:

 • anamnézis-felvétel
 • látásvizsgálat
 • általános belgyógyászati vizsgálat
 • szükség esetén: beutalás kiegészítő szakvizsgálatokra, laborvizsgálatok
 • leletek értékelése
 • tanácsadás, javaslatok
 • az alkalmassági vélemény kiadása

Ahhoz, hogy a rendeletekben előírtak szerint lehessen végezni a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, szükséges, hogy a  foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók pontosan ismerjék:

 • a munkahelyeket,
 • a munkakörülményeket,
 • a munkafolyamatokat, technológiákat,
 • az alapanyagokat, adalékanyagokat, a végtermékeket, melléktermékeket, hulladékanyagokat,
 • a foglalkozási ártalmak megelőzése érdekében hozott munkavédelmi szabályokat,
 • egyéni védőeszközöket,
 • a dolgozók és az egyes munkahelyek megbetegedési statisztikáját.

Ezen adatok megismerése érdekében a foglalkozás-egészségügyi orvosoknak és a szakápolóknak szabad és korlátlan bejárást kell biztosítani a vállalkozás valamennyi munkahelyére. Új termék, technológia bevezetése, új anyagok felhasználása, új munkavédelmi szabályok és védőeszközök bevezetése, stb. előtt ezekről a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot pontosan tájékoztatni kell. A foglalkozás-egészségügyben dolgozó orvosok és szakápolók a fenti ismeretekért titoktartási kötelezettséget vállalnak.

A munkaköri alkalmassági vizsgálatokat kedvező áron biztosítjuk A, B, C és D kategóriákban.

Igény esetén (megállapodás szerint) nemcsak (I. és IV. kerületi) rendelőinkben, hanem megbízónk telephelyén is vállaljuk a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat - szükség esetén, soron kívül is.


A részletek felől érdeklődjön itt!

Munkaköri alkalmassági vizsgálatok

Áraink:

A kategória:
10 500 Ft
B kategória:
8 900 Ft
C kategória:
6 900 Ft
D kategória:
6 400 Ft

Kérje egyénre szabott árajánlatunkat!

Rendelési idő:

Egyeztetés szerint

Oxygen Medical Kft. Copyright 2010. Készítette: OnlineInfoTech Kft.